Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Napsugár csoport


   Szeretettel köszöntünk Kedves Érdeklődő!
Bemutatkozásképpen megosztanánk néhány gondolatot a csoportunkról.
Hangulatosan díszített, barátságos csoportszobánkban 18 kis Napsugár tölti derűs mindennapjait.
A Napsugaraink érdeklődő, fogékony, pozitív beállítottságú, együttműködő, kíváncsi, kreatív gyermekek. Szívesen játszanak együtt, bekapcsolódnak a közös tevékenységekbe, amelyekben kiemelt szerepet kapnak a különböző drámajátékok, szituációs játékok, mesedramatizálások, valamint a sok közös élmény, tapasztalatszerzés, örömteli tevékenységek gyakorlása, pl.: kirándulások, élményszerző séták, közös ünnepek, hagyományok ápolása.
Fontos számunkra a gyermekek megismertetése népi kultúránk tárgyi, színkompozíciós és formavilágával, néphagyományainkkal, népszokásainkkal, zenei népi örökségünkkel, amelynek lényege nem csak az élményszerzés, hanem az átörökítés, a közösségformálás.
Csoportunkban a felnőttek és a gyermekek egymáshoz fűződő viszonyában a tisztelet és szeretet kimutatását hangsúlyozzuk, amely értékként épül be kis közösségünkbe.
Meleg, szeretetteljes attitűddel, derűs, megértő, biztonságos légkör megteremtésével segítjük a gyermekek számára az óvodai életbe való beilleszkedést, valamint időt hagyunk minden gyermeknek arra, hogy egyéniségének megfelelően oldódjon.
Igyekszünk olyan tartalmas, sokrétű, színes óvodai napokat teremteni, ahol a gyermekek jól érzik magukat, érdeklődésüknek, képességüknek megfelelően tevékenykedhetnek, és akik talpraesetten meg tudják oldani a mindennapi élet problémáit.
Ha lehetőség lesz rá, akkor várjuk szeretettel az Önök Napsugarait is a csoportunkba.


        Fekete Judit                                                                                     Bálint Edina
 Óvodapedagógus             Óvodapedagógus                           Dajka néni

 
„Figyeld csak a Napot, mindennap varázsol,
megszépül a Földünk kedves mosolyától.
Nem sajnálja szórni, nem fogy ki belőle,
szívünk általa kap mindig új erőre!

Ahol napfény ragyog, menekül a bánat,
varázsereje van az ő mosolyának.
Beléd is költözött élő tiszta fénye,
benned is virágzik a holnap reménye!”
                                                          (Aranyosi Ervin: A napsugár varázsa részlet)
Fekete Judit

Fekete Judit

óvodapedagógus
óvodapedagógus
Bálint Edina

Bálint Edina

dajka