Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

A néphagyományok ápolása, kultúránk és értékeink megőrzése

 
   
Az óvodás gyermek számára a legfontosabb a szeretet és a biztonság. Kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítéka az őt körülvevő felnőttek, gyermekek, a környezet és a tevékenységek állandósága.
Óvodánkban, a mindennapi nevelőmunkánkban a harmónia megteremtésén fáradozunk, hogy rátaláljunk arra az ösvényre, amelyen létrejön az egyensúly a gyermekek testi, lelki szükségletei és a modern társadalom elvárásai között, célunk az arany középút megtalálása a gyermeknevelés művészetében.

Az Óvodai Nevelés Alapprogramjának és az intézményünk Néphagyományápoló Tevékenységközpontú Pedagógiai Programjának szellemében az óvodai tevékenységek alapjául szolgáló élményszerzést és tapasztalatszerzést kiemelt területként kezeljük.
 Vegyes életkorú csoportjainkban a gyermekek együttes életében otthonos, családias légkör megteremtésére törekszünk. Ebben a kis „társadalomban” mindenkinek megvan a helye, szerepe.
A legnagyobbak szerepe a példamutatás, megmutatni, mit, hogyan kell csinálni és miközben büszkén megmutatják tudásukat, ügyességüket a kisebbeknek, meg tanulnak róluk gondoskodni.  Ezáltal fejlődik alkalmazkodóképességük, önállóságuk és nő a feladattudatuk. A kisebb gyermekek pedig sok mindent megtapasztalnak a példát adó nagyobbaktól.

Óvodásaink nap, mint nap és több éven át olyan közösségben élnek, amelyekben sokkal jobban fejlődnek szociális kapcsolataik és személyiségszerkezetük.

 Ha a gyermekek élő (és nemcsak virtuális, online) közösségben élik meg a hagyományaikat és belenevelődnek saját kultúrájukba, akkor olyan emberi értékekkel gazdagodnak, amelyek végig kísérik őket egész életük során.
A népszokások szervesen kapcsolódnak a naptári időszakokhoz és átszövik a gyermekek óvodai életét, a mindennapok tennivalóit, valamint az ünnepek rendjét. Mindennapi nevelőmunkánk során figyelembe vesszük, hogy mi játszódik le az adott időszakban, a természetben és ahhoz milyen népszokások kapcsolódnak, valamint a ránk hagyományozott és a napjainkban is őrzött örökséget, a még élő hagyományt.

Beillesztjük a magyarság kultúrájának jeles napjait, ünnepeit. Összegyűjtjük jelképes tárgyait, megjelenítjük jellegzetes tevékenységeit, melyekről a programtervünkben részletesen olvashatnak.

Az adott időszakhoz választjuk ki azokat a tartalmakat, játékokat, verseket, mondókákat, meséket, énekeket, amelyekkel élményekhez juttatjuk a gyermekeket az egyéni és a közös tapasztalatszerzés során.

Nevelőmunkánk során hiszünk a magyarság értékeinek és hagyományainak állandóságában és teljességében, az évszakok szabta változásrendben, amelyet szüleink, nagyszüleink,                     dédszüleink hagytak ránk örökül. 

Nádasdi Judit óvodapedagógus