Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodai jelentkezéssel kapcsolatos információk

Óvodai jelentkezéssel kapcsolatos információk

A kezdőoldalon, illetve a dokumentumoknál megtalálható a 2022-es óvodai jelentkezési lap. Az alábbiakban olvasható óvodavezetőnk tájékoztatója az óvodai jelentkezéssel kapcsolatban:

Tisztelt Szülők!


Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális és Oktatási Bizottsága
5/2022. (I. 26.) KOB határozatával nyilvánosságra hozta a 2022/2023. nevelési évre történő
óvodai jelentkezés eljárásrendjét.
1. Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI LAP debreceni önkormányzati
fenntartású óvodába a 2022/2023. nevelési évre” című nyomtatványt szükséges
kitölteni, amely letölthető a www.debrecen.hu oldalról.
A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézménynek kell elektronikusan
megküldeni 2022. február 18-ig.
jelentkezési lap elérhető az Ispotály Utcai Óvodában is, ahol lehetőség van a kitöltésre
és a helyben történő beadásra is.
Postacímünk: 4025 Debrecen, Ispotály utca 12. Erre a címre elküldhetik a kitöltött
nyomtatványt.
2. A jelentkezési lapon a szülő 3 óvodát jelölhet meg a 33 önkormányzati fenntartású
óvoda közül, amely lehet nem körzetes is. A három megjelölt óvoda sorrendje egyben a
jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi. Férőhely hiánya esetén a szülő által meg
nem jelölt óvodába csak akkor vehető fel a gyermek, ha azzal a szülő egyetért.
A jelentkezésnél fontos feltüntetni, hogy a választott óvoda
 körzetes, vagy
 nem körzetes.
3.
Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke letölthető a www.debrecen.hu
oldalról. A Boldogfalva Óvoda székhelyintézménye (4025 Debrecen, Antall József u.
19.) és a Nagyerdei Óvoda (4032 Debrecen, Pallagi út 3.) felvételi körzete Debrecen
Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére kiterjed.
4. Az óvoda vezetője legkésőbb 2022. március 11-ig dönt az óvodához eljuttatott
felvételi kérelmekről, és döntéséről írásban értesíti a szülőt.
5. A beiratkozás időpontja: 2022. április 20-21.
Pótbeiratkozás: 2022. május 4.
Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a
beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az
intézményben.
6. A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként
szükséges iratokat, azaz a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló
hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági
igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Pálfi Pálma Andrea
intézményvezető

Vissza