Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Boldog, kiegyensúlyozott hétköznapok vegyes életkorú csoportokban

Boldog, kiegyensúlyozott hétköznapok vegyes életkorú csoportokban
Pálfi Pálma Andrea óvodavezető

Óvodánkban a gyermekek vegyes életkorú csoportokban tölthetik napjaikat. Sok évtizedes tapasztalatunkkal határozottan állítjuk, hogy az óvodás korú gyermek számára ez a legideálisabb életközösség az egészséges testi-lelki és szellemei fejlődés szempontjából.

Az óvodás gyermek érzelmi gondolkodó. Számára a legfontosabb, hogy az óvoda az a hely legyen, ami megnyugtató, természetes, elfogadó, odafigyelő. Vagyis olyan hely, mint a család. Mi törekszünk arra, hogy nevelőmunkánkkal biztosítsuk a családias közeget, légkört. A családban is különböző életkorú gyermekek nevelkednek, akik nagyon sokféle szempontból támogatják egymás fejlődését.

A vegyes életkorú csoportokba szeptemberben maximum 6-8 új kisgyermek érkezik. Ők egy már régóta jól működő közösségbe kerülnek, ahol mindenki ismeri egymást, a szokásokat, a szabályokat, sok-sok közös élményük van, melyek erős, empatikus, befogadó közösséggé formálták őket. Az ebbe a kis ovis családba bekerülő kicsiknek remek dolguk van. Sokkal több ideje van a csoportban dolgozó felnőtteknek minden nap minden pityergő, anya után szomorkodó gyermekre odafigyelni, ölbe venni, babusgatni, figyelmét érdekes dolgokra terelni, vagyis gondoskodni, mint ahogyan ez minden családban történik. Ezáltal lerövidül az a kezdeti időszak, mely nehéz mind az anyának, mind a gyermekének. Ráadásul itt együtt tölthetik mindennapjaikat a testvérpárok, mellyel erősödik az egymáshoz való kötődésük.

A vegyes életkorú csoportokban hamarabb éretté válik a gyermek az iskolára.

A pedagógusok több szinten tervezik a tanulás, a fejlődés, a tapasztalatszerzés lehetőségeit, így a gyermekek nem az életkoruk alapján, hanem a fejlettségük, az ügyességük, a képességeik aktuális szintje alapján választhatnak a felajánlott tevékenységek közül. Így nem ritka, hogy egy négy éves gyermek napi szinten bekapcsolódik a nagyok fejlesztő játékába, tanulási tevékenységébe, kipróbálhatja a nagyobbak számára biztosított anyagokat, eszközöket. Megtapasztalja a nagyobbak lelkesedését, tevékenységvágyát, napi 8 órában van együtt a gazdagabb szókinccsel kommunikáló 5 -6 éves társaival.

A közösségi életet áthatja az egymás segítése, egymás elfogadása, a nagyobb tolerancia. A vegyes életkorú közösségben a szociális képességek is nagyobb ütemben fejlődnek. A nagyokban a humánum iránti érzékenység jobban fejlődik, mint homogén (egyéletkorú) csoportokban. A nagyok szívesen segítenek a kisebbeknek, tanítgatják őket, védelmezik őket, s ezáltal ők is napról napra ügyesebbé, szociálisabbá, önállóbbá válnak. A kicsik felnéznek a nagyokra, akiknek ezáltal nő a magabiztosságuk, és napról napra még ügyesebbé szeretnének válni, hogy mintaként szolgáljanak kisebb társaiknak.

Az óvodás gyermek legfőbb tanulási formája az utánzás. Képzeljük el. micsoda nagyszerű lehetőséget kapnak a kicsik, hiszen a felnőttek mellett biztosított számukra a nagyobb társaik utánzása is. Amit társaiktól látnak, azt bátrabban utánoznak.

A pedagógus nagyobb hatékonysággal képes az iskolába készülő gyermekek fejlődésére odafigyelni. A mi óvodánkban minden iskolába készülő gyermek iskolai beváláshoz szükséges képességeinek fejlettségével tisztában vannak a pedagógusok. A kevesebb, hat-nyolc-tíz, iskolába készülő gyermekre nagyobb személyes odafigyelés valósítható meg a képességfejlesztés terén is.

Bátran ajánljuk a vegyes életkorú csoportjainkat, itt hatékonyabban és optimálisabban megvalósítható a kiegyensúlyozott, fejlesztő családias légkör, mely a gyermeki lélek fejlődésének is alapja.

Vissza